Okulistyka Olsztyn

Nadwzroczność u dzieci i młodzieży.

Wady refrakcji stanowią częstą modyfikowalną przyczynę pogorszenia widzenia w grupie wiekowej dzieci i młodzieży. Odpowiednia wczesna diagnostyka u okulisty w Olsztynie w szczególności diagnostyka wady wzroku, w tym nadwzroczność, może zapobiec późniejszym poważnym powikłaniom, a odpowiedni dobór korekcji pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów ostrości wzroku. Niezbędna jest również świadomość korelacji między nadwzrocznością, a obecnością innych patologii narządu wzroku.
Nadwzroczność opisuje się jako wadę refrakcji w której oś optyczna gałki ocznej jest za krótka w stosunku do standardowej siły łamiącej układu optycznego, albo moc tego układu zbyt słaba w stosunku do typowej długości gałki ocznej.
Nadwzroczność można podzielić w zależności od wartości tej wady refrakcji: niską (do +2,0 D),średnią (do +5,0 D), wysoką (powyżej +5,0D).

Równie istotny dla prowadzenia pacjenta z nadwzrocznością jest podział według etiologii na nadwzroczność:

  • prostą (osiową lub refrakcyjną),
  • patologiczną (wynikającą z zaburzeń anatomii na tle zmian rozwojowych, choroby oka albo urazu)

Według kolejnego podziału nadwzroczności, uwzględniającego możliwość kompensacji wady przez akomodację wyróżniamy:

  • nadwzroczność ukrytą (względną) i nadwzroczność absolutną.

Nadwzroczność patologiczna może stanowić objaw poważnych chorób narządu wzroku. Należą do nich m.in. wady rozwojowe, jak małooczne czy złożone malformacje przedniego odcinka oka.
Ponadto choroby takie jak wrodzona ślepota Lebera i postać retinitis pigmentowa o wczesnym początku dziedziczona autosomalnie dominująco znacząco obniżają ostrość wzroku we wczesnym dzieciństwie i zaburzając tym samym prawidłowy proces emmetropizacji, generują nadwzroczność.
W podobnym mechanizmie wysoka nadwzroczność rozwija się u pacjentów z albinizmem, uchromatopsją i aniridią, którym towarzyszy hipoplazja dołka. Chorzy z wysoką nadwzrocznością są obciążeni ryzykiem wystąpienia neuropatii jaskrowej.
Nadwzroczność można oceniać w kategorii zaburzenia emmetropizacji. Emmetropizacja to mechanizm pozwalający na osiągnięcie emmetropii w wieku młodzieńczym i utrzymanie jej w późniejszych latach. Tendencje w tym procesie ustalają czynniki genetyczne i środowiskowe.
Rozpoznanie i korygowanie nadwzroczności winno być uzupełnione o liczne i uzależnione od wielu czynników badania dodatkowe, nie tylko od ostrości wzroku, ale też widzenia przestrzennego czy rozwoju psychomotorycznego.

Wykonywane badania okulistyczne w naszym gabinecie okulistycznym

  • diagnostyka oraz leczenie chorób oczu dorosłych i dzieci,
  • kontrola po okulistycznych zabiegach chirurgicznych,
  • badania profilaktyczne,
  • badania kierowców,
  • dobór okularów i aplikacja soczewek kontaktowych.

 

Kontakt z okulistą

ul. Jagiełły 2
10-127 Olsztyn
tel. 89 522 29 53
Wszelkie prawa zastrzezone Opto-Visumed Projekt i realizacja: virtualmedia.pl